Mijn visie

We leven in een bijzondere tijd. Tot voor de economische crisis leek groei heel gewoon. Een hoger inkomen, een groter huis, een luxer leven, vaker en verder op vakantie. Ga maar door. Het kon niet op. Door de crisis merkten we dat er grenzen zijn aan groei. Dat niets vanzelfsprekend is. Dat ook het leven bestaat uit seizoenen. Dat er na de lente en zomer ook een herfst en winter volgt.

Hoe ga je om met de onzekerheid en het gevoel van onveiligheid dat de (dreigende) leegte veroorzaakt? De kant-en-klare antwoorden van vroeger houden duidelijk geen stand meer. De kerken waren nooit zo leeg, terwijl er meer behoefte aan zingeving en spiritualiteit lijkt dan ooit te voren. Waar vinden we dan steun en houvast? Er ontstaat een beweging waarbij iedereen uitgenodigd wordt op zoek te gaan naar zijn eigen antwoorden, naar zijn eigen identiteit, naar zijn eigen kijk op het leven, op de wereld en de situatie waarin we ons bevinden.


Deze ontwikkeling zien we ook terug in alles wat met de dood te maken heeft. Of misschien juist daar. Omdat hier geen sprake is van dreigende leegte, maar de leegte keihard en onvermijdelijk daar is. Soms onverwacht, soms aangekondigd. Altijd onvoorbereid op de pijn en het verdriet dat de leegte biedt.


Iedereen volgt zijn pad om verder te gaan, zoekt en vindt zijn manier van verder leven met de leegte, met het gemis. Dat lijkt niet alleen eenzaam, dat is het ook. Omdat het jouw proces is, van niemand anders. In die eenzaamheid is het belangrijk dat er iemand voor je is. Dat er mensen voor je zijn, die je steunen, die naar je luisteren, bij wie je even op ademt kunt komen en die je motiveren om verder te gaan. Mensen die je onvoorwaardelijke liefde geven. De mensen om je heen.


Een ritueelbegeleider bij afscheid, ik, kan één van die mensen zijn, heel eventjes maar. Voor een paar dagen. Niet zomaar dagen. Nee, op dagen dat de hele wereld lijkt stil te staan. Dat alles lijkt in te storten. Op die dagen ben ik er voor u. Om u liefdevol te begeleiden, stap voor stap naar het begin van uw verdere leven. Het leven zonder degene van wie u zoveel houdt. Een ander leven, maar nog steeds uw leven.